Zvedeno

is creating news

Select a membership level

Lucky Wind

$1
per month

Strong Wind

$2
per month

Helper

$5
per month

6

patrons

$14

per month

About Zvedeno

zvedeno.info - це перше українське волонтерське інформагентство

ЗВЕДЕННЯ
почалися ще в січні 2014 р коли увага світових ЗМІ була прикута до України, а увага України – до Майдану і вуличних боїв на Грушевського. В українському медіаполе тоді стояв дикий інфошум, чому тривожність населення зашкалювала – і ми вважали своїм обов’язком боротися з цим інфошумом.

Потім була Небесна сотня, потім Крим, потім агресія РФ на Сході і, нарешті, війна.
Весь цей час наша маленька команда волонтерів продовжувала роботу, впорядковуючи та фільтруючи інформацію. Ми боролися з фейк і прагнули розповісти читачеві правду коротко, ємко і неупереджено.

Зараз настали інші часи. Інформацінонние потоки розділилися на відокремлені рукава: порохоботскій, зрадофільскій, проросійський. Всі ці три потоки існують в своїх медіапузирях, фактично не стикаючись.

Але і в цій ситуації ми продовжуємо діяти за правилом: правда понад усе. Навіть якщо ця правда не вписується ні в одне медіапростір і загрожує нам читацьким гнівом.

Ми збираємо з мозаїки реальності картинку і потім підносимо її читачеві. Кожна наша картинка – міні-сюжет, в якому видні офіційні особи і прості громадяни начебто спілкуються між собою.Але один наш сюжет – НЕ проплачений жодної політсилою.

Ми представляємо собою те, що називається незалежної журналістики. Ми працюємо на правду, для правди і заради правди, яка так потрібна нашим читачам.


- - - 

zvedeno.info
 - первое украинское волонтёрское информагентство

СВОДКИ начались ещё в январе 2014 г., когда внимание мировых СМИ было приковано к Украине, а внимание Украины — к Майдану и уличным боям на Грушевского. В украинском медиаполе тогда стоял дикий инфошум, отчего тревожность населения зашкаливала — и мы сочли своим долгом бороться с этим инфошумом.

Потом была Небесная сотня, потом Крым, потом агрессия РФ на Востоке и, наконец, война.
Всё это время наша маленькая команда волонтёров продолжала работу, упорядочивая и фильтруя информацию. Мы боролись с фейками и стремились рассказать читателю правду кратко, ёмко и беспристрастно.

Сейчас наступили другие времена. Информацинонные потоки разделились на обособленные рукава: порохоботский, зрадофильский, пророссийский. Все эти три потока существуют в своих медиапузырях, фактически не соприкасаясь.

Но и в этой ситуации мы продолжаем действовать по правилу: правда превыше всего. Даже если эта правда не вписывается ни в одно медиапространство и грозит нам читательским гневом.

Мы собираем из мозаики реальности картинку и затем преподносим её читателю. Каждая наша картинка — мини-сюжет, в котором видные официальные лица и простые граждане как будто общаются между собой.Ни один наш сюжет — не проплачен ни одной политсилой.

Мы представляем собой то, что называется НЕЗАВИСИМОЙ ЖУРНАЛИСТИКОЙ. Мы работаем на правду, для правды и ради правды, которая так нужна нашим читателям.

Recent posts by Zvedeno

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits