Απαρχή

Απαρχή

creating ψηφιακό θεολογικό και εκκλησιαστικό περιεχόμενο.

Select a membership level

Απλή ενίσχυση

reward item
reward item
$5.50
/ month
Απλή αλλά σημαντική ενίσχυση στην προσπάθειά μας. Σας αποστέλλουμε ευχαριστήρια ψηφιακή κάρτα στο ηλ. ταχυδρομείο σας!
 • Ευχαριστήρια ψηφιακή κάρτα
YOU MIGHT LIKE

Βασική συνδρομή

reward item
reward item
$10.50
/ month
Βασική συνδρομή στην προσπάθειά μας. Σας αποστέλλουμε μια ευχαριστήρια ψηφιακή κάρτα και συμπεριλαμβάνουμε αναφορά του ονόματός σας στην περιγραφή των βίντεο.
 • Ευχαριστήρια ψηφιακή κάρτα
 • Αναφορά στην περιγραφή

Πλήρης συνδρομή

reward item
reward item
$21
/ month
Η πλήρης συνδρομή, εκτός από την ευχαριστήρια ψηφιακή κάρτα και τις αναφορές στην περιγραφή των βίντεο, σας δίνει πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο των Θεολογικών Σεμιναρίων μας με ηχογραφημένα μαθήματα δογματικής θεολογίας.
 • Ευχαριστήρια ψηφιακή κάρτα
 • Αναφορά στην περιγραφή
 • Πρόσβαση στο ψηφιακό θεολογικό αρχείο

Απλή ενίσχυση

reward item
reward item
$5.50
/ month
Απλή αλλά σημαντική ενίσχυση στην προσπάθειά μας. Σας αποστέλλουμε ευχαριστήρια ψηφιακή κάρτα στο ηλ. ταχυδρομείο σας!
 • Ευχαριστήρια ψηφιακή κάρτα
YOU MIGHT LIKE

Βασική συνδρομή

reward item
reward item
$10.50
/ month
Βασική συνδρομή στην προσπάθειά μας. Σας αποστέλλουμε μια ευχαριστήρια ψηφιακή κάρτα και συμπεριλαμβάνουμε αναφορά του ονόματός σας στην περιγραφή των βίντεο.
 • Ευχαριστήρια ψηφιακή κάρτα
 • Αναφορά στην περιγραφή

Πλήρης συνδρομή

reward item
reward item
$21
/ month
Η πλήρης συνδρομή, εκτός από την ευχαριστήρια ψηφιακή κάρτα και τις αναφορές στην περιγραφή των βίντεο, σας δίνει πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο των Θεολογικών Σεμιναρίων μας με ηχογραφημένα μαθήματα δογματικής θεολογίας.
 • Ευχαριστήρια ψηφιακή κάρτα
 • Αναφορά στην περιγραφή
 • Πρόσβαση στο ψηφιακό θεολογικό αρχείο

2

patrons

About Απαρχή