Emanuel Karlsten

Emanuel Karlsten

Creating journalistik

Select a membership level

Prenumerant

$2
per month
Du vill betala för dig och se till att journalistiken fortsätter att finnas tillgänglig för andra.
  • Du får mejl med hela texten (inte bara länk) när något nytt är publicerat.

Supporter

$5
per month
Du vill och har möjlighet att supporta det här projektet med mer än den lägsta nivån. 
  • Du får ett mejl med hela texten när något nytt är publicerat.
  • Du får tillgång till exklusiv, sluten Facebookgrupp

Medlem

$10
per month
Att ny, fristående journalistik finns är viktigt för dig och du har möjlighet att komma upp en nivå! Vi kallar dig medlem av detta projekt! 
Givetvis får du också:
  • Mejl med hela texten när något nytt är publicerat.
  • Tillgång till exklusiv, sluten Facebookgrupp

557

patrons

$1,876

per month

About Emanuel Karlsten

READ IN ENGLISH BELOW.

Om journalistik ska hjälpa demokratin, måste den också finnas tillgänglig. Med allt fler betalväggar blir det allt mindre så. Det här projektet vill försöka ändra på det.

I Corona-tider kommer jag nu att fokusera på att skriva berättelserna andra medier inte fånga upp. Erbjuda perspektiven som saknas, kurera ett flöde och skriva de berättelser som saknas. 

Jag har andra plattformar där jag publiceras regelbundet, men genom att stötta mig här bidrar du framför till en fri, öppen granskning av det som andra medier inte plockar upp.

Denna Patreon har tidigare allra mest fokuserat på:
Men kommer alltså under en period fokusera särskilt mycket på Coronas utveckling, även om de ovanstående fortfarande kommer vara viktiga bevakningsområden.

Vem är jag

Jag har länge bevakat frågor om internet, digitalisering och dess påverkan på samhället. Jag är journalist och regelbunden kolumnist på GP och Breakitprogramledare i SR P1. Utöver det föreläser jag om internet, driver Mediepodden, är ordförande i Medieakademin och har bland annat en bakgrund som nyhetskrönikör på DN

Journalistiken hittills:
Genom stödet från denna plattform har jag exempelvis avslöjat:
Folkhälsomyndighetens räknefel som gjorde att rapporten drogs tillbaka.
Johan Gieseckes avtalfakturerade myndigheten för medverkan i Aktuellt
Tegnell-mejlen: Hur flockimmuniteten fick fäste hos Folkhälsomyndigheten
Regeringen ändrade i mening om coronastrategin

För rapporteringen under 2020 belönades jag med Stora journalistpriset.

Oberoendet
Storleken på ditt stöd kommer inte att villkora journalistiken, jag kommer själv bestämma inriktning på det jag skriver, även om jag givetvis kommer att ta intryck och tips av dig som läser och stöttar, precis som vilken journalist som helst.
Tycker du att Patreon är krångligt finns ett swishnummer: 1236220271. Men jag föredrar om du använder Patreon, eftersom Swish har samma problem som lösnummerförsäljning - det garanterar inte långsiktighet och oberoende, utan stimulerar istället klick och braskande rubriker.
Transparensen, förtroendet och oberoendet är centralt.

Var gärna med på resan mot att göra fler röster hörda!

****
ENGLISH
If journalism is to help democracy, it must also be accessible. With a growing number of paywalls it is becoming less and less so. This project wants to try to change that.

During these Corona times I will now focus on writing the stories other media do not capture. Offer the missing perspectives, curate the flow information in Sweden and write the missing stories.

I have other media outlets where I am published regularly, but by supporting me here, you are contributing to an accessible, open report of what other media do not pick up.

In october 2020 this project was nominated to the Grand journalism award

This Patreon has previously focused mostly on:
-Copyright Directive / "Article 13"
-EU new terrorism laws - sites to remove "terrorist propaganda" within an hour
-The Data Storage Act

But will now particularly on covid-19 and the development in Sweden.

Who am I
I have long covered issues of the internet and its impact on society. I am a journalist and regular columnist at Swedens second largest daily Göteborgsposten. I am a host at national public radio SR P1. In addition, I lecture on the internet, run the media podcast, Mediepodden and am the chairman of the Media Academy. Among other things, I have a background as a news columnist at Dagens nyheter. Due to the Corona virus, almost all my jobs have been canceled, which is why I have shifted over to this platform.

Stories so far:
Through the support from this platform, I have, for example written about:
- The Public Health Agency's calculation error which led to the report being withdrawn.
- The former state epidemiologist Johan Giesecke's contract - invoiced the authority for participation in news, while appearing as an independent expert. 
- The excess mortality rate in Sweden is not worse than in 1993 
- The road to the herd immunity strategy

Independence 
The size of your support will not condition my journalism, I will decide the focus of what I write, although I will of course listen to every reader and supporter, just like any other journalist. If you think Patreon is awkward, there is a swish number: 1236220271. But I prefer if you use Patreon, because Swish has the same problems as single number sales - it does not guarantee long-term and independence, but rather stimulates clicks and harsh headlines.

Transparency, trust and independence are central.

Feel free to join the journey towards making more voices heard!
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 26 exclusive posts
6
Images
24
Writings
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 26 exclusive posts
6
Images
24
Writings

Recent posts by Emanuel Karlsten

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits