Говори ѝнтернет

Говори ѝнтернет

Creating Podcast

Select a membership level

Patron на ГЍ

Limited (0 remaining)
reward item
reward item
$1
per month
  • Споменаване във финалните надписи на шоуто
  • Достъп до анкети, които са достъпни само до patron-и

Транзѝсторист

reward item
reward item
$5
per month
  • Достъп до съдържание, достъпно само за патрони
  • Достъп до чат сървър в Discord с други герои и водещите
  • Пакет стикери с логото на шоуто (дават се всяка година, различен дизайн за всеки сезон)
  • Плюс всички предишни награди
Includes Discord benefits

Чѝлист

reward item
reward item
$5
per month
  • Достъп до съдържание, достъпно само за патрони
  • Достъп до чат сървър в Discord с други герои и водещите
  • Пакет стикери с логото на шоуто (дават се всяка година, различен дизайн за всеки сезон)
  • Плюс всички предишни награди
Includes Discord benefits

298

patrons

Become a patron to

84
Unlock 84 exclusive posts
Be part of the community
Listen anywhere
Connect via private message

Recent posts by Говори ѝнтернет

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits