Konrad Koko Okoński

is creating comics and webcomics

Select a membership level

Supporter / Wspornik

$1
per month
You become a SUPPORTER
You help me pay my bills and draw more comics! Thank you!
I will keep you informed about everything I do or plan to do, including livestreams, comic updates or publications.
--------------
Stajesz się WSPORNIKIEM
Pomagasz mi zapłacić rachunki i rysować więcej komiksów! Dziękuję! Będziesz otrzymywać info o wszystkim co robię, jak np. streamy na żywo, aktualki komiksów czy papierowe publikacje.

Behind the scenes / Za kulisami

$5
per month
You get backstage updates about the new comics in production! Currently it's a graphic novel/webcomic temporarily named NECROS, planned for release at the end of 2021. 
This might include spoilers, of course.
--
Otrzymasz dostęp do moich postów dokumentujących pracę nad nowymi komiksami które powstają teraz i w przyszłości! Obecnie jest to komiks/webkomiks tymczasowo nazwany NEKROS. Jego publikację planuję zacząć pod koniec roku 2021.
Posty mogą rzecz jasna zawierać spoilery.


PDF Tier

$8
per month
You can download EBOOKS (includes previous rewards)
You will get access to my comics in ebook form, including the Stick in the Mud comics and future stuff.
---------------------------
Możesz pobrać EKSIĄŻKI (obejmuje też poprzednie nagrody)
Dostaniesz moje komiksy w ebookach, włączając Kij w Dupie i przyszłe komiksy.

49

patrons

$127

per month

About Konrad Koko Okoński

ENGLISH:
I'm Konrad Koko Okoński!
I have been creating comics online since about 2004 and run a website that hosts them for your reading pleasure at http://konradokonski.com! This Patreon page is my way for you to support the work that I do.  
There are a few tiers of support that will give you access to some exclusive materials or to downloadable PDFs of my comics!

POLISH:
Nazywam się Konrad Koko Okoński!
Tworzę komiksy w sieci od około 2004 roku i prowadzę stronę internetową na której publikuję je dla Was na http://konradokonski.com! Ten Patreon istnieje, żeby chętni mogli wspierać moje działania.
Jest kilka poziomów wsparcia (Tiers), z czego niektóre dają dostęp do ekskluzywnych materiałów albo wersji PDF moich komiksów!

Goals
$126.71 of $500 per month
Every month I will let you guys suggest and vote on a theme for a full-colour desktop wallpaper illustration (related to the comic).
------------------------
Co miesiąc będziecie mogli zaproponować  i wybrać temat do tapety komputerowej w pełnym kolorze (związanej z komiksem).
2 of 3
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 649 exclusive posts
1,903
Images
12
Writings
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 649 exclusive posts
1,903
Images
12
Writings

Recent posts by Konrad Koko Okoński

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits