Platekusk

Platekusk

podcast

Select a membership level

Supporter

$3.50
per month
  • General Support

Official Patron

$6.50
per month
  • General Support
  • Early access to episodes

VIP Patron

$13
per month
  • General Support
  • Early access to episodes
  • Patron shout-out

0

patrons

$0

per month

About Platekusk

Velkommen til Patreon-siden til podkasten Platekusk. 
Her har du mulighet til å være med å bidra til at podkasten blir værende i din spiller også i tiden fremover.
Alle inntekter går til å dekke utgifter til hosting av podkasten og lisensiering av software som brukes for å lage podkasten. Eventuelt overskudd gis uavkortet til veldedighet.

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits