Węzeł przesiadkowy

is creating podcast

Select a membership level

Bilet jednorazowy

$1
per month

Każda wpłacona kwota pokazuje że zależy ci na tym żeby Węzeł się rozwijał. Dzięki!

Bilet dobowy

$4
per month

Dla przesiadających się którzy korzystają z biletów dobowych na końcu każdego odcinka czekają specjalne podziękowania.

Bilet miesięczny

$16
per month

Dla stałych pasażerów. Specjalne podziękowania na końcu każdego odcinka i możliwość wyboru tematu jednej z audycji.

1

patron

$0

per month

About Węzeł przesiadkowy

Węzeł przesiadkowy to niezależna internetowa audycja (podcast) o transporcie, mobilności, infrastrukturze i wszystkich innych kwestiach związanych z przemieszczaniem się ludzi i rzeczy.
Audycję prowadzi i w całości przygotowuje Bartosz Jakubowski.

Węzeł przesiadkowy is an independent podcast about transportation, mobility and infrastructure and everything else what connects with moving people and things. Host: Bartosz Jakubowski.
Goals
$0 of $12 per month
Ten próg pozwoli utrzymać mi pokryć koszty regularnego nadawania - domeny, hostingu i innych kosztów związanych z cotygodniową emisją audycji.
1 of 3

Recent posts by Węzeł przesiadkowy

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits