Radio Tauta

is creating Latvian Community Radio Station / Radio Latviešiem Pasaulē

Select a membership level

Friend [ENG]

$4.50
per month
English only content.
  • General Support
  • Archive of our English shows
  • Patron-only polls

Mans Draugs [LAT]

$4.50
per month
Raidījumi Latviešu valodā.
(Latvian only content)
  • Raidījumu atkārtojumi Latviešu valodā
  • Radio Aizkulises
  • Aptaujas

Family [ENG] [LAT] Radu Būšana

$8
per month
Bilingual content in English and Latvian.
Raidījumi Angļu un Latviešu valodās.
  • General Support | Radio Atbalsts
  • Archive of our shows in Latvian and English | Raidījumu atkārtojumi Latviešu un Angļu valodā
  • Behind-the-scenes content | Radio Aizkulises
  • Patron-only polls | Aptaujas

12

patrons

About Radio Tauta

[ENGLISH]
Radio Tauta is a UK based bilingual community online radio station. DJs and showrunners are joining the broadcast remotely and creating a unique multicultural radio program
in English and Latvian.
We are here to break the boundaries and make sure that You know that no matter where You are, You are not alone.
With Your help, we are unstoppable.

Thank You.

www.radiotauta.com


-----
[LATVIAN]

Radio Tauta ir Lielbritānijas online radio stacija Latviešiem pasaulē. 
Raidījumu tiešraides, ieraksti un mūzika no vairākām valstīm tiek apvienota vienā vienotā multikulturālā programmā.
Lai vai kurā pasaules nostūrī Tu neatrastos, mēs esam ar Tevi.
Ar Tavu palīdzību, mēs esam neapstādināmi.

Jūsu atbalsts nepaliks nepamanīts. 
Paldies

RadioTauta: www.radiotauta.com
Radio Tauta Facebook: https://www.facebook.com/radiotauta


Informācija par dalību Radio Tauta privātajā Patreon grupā:

Jūsu Patreon ikmēneša maksājumu apjomu var mainīt jebkurā brīdī atkarībā no jūsu finansiālās situācijas.

Maksājumu atcelšanas gadījumā iepriekš veiktie maksājumi netiek atgriezti.

Lai saņemtu Radio Tauta suvenīrus ir jāatbalsta radio vismaz divu mēnešu garumā.

Radio Tauta patur tiesības atteikt atbalstu un pieeju Patreon lapai bez paskaidrojuma vai iepriekšējā brīdinājuma.
Goals
13% complete
Datu plūsmas nodrošinājums / Streaming
Datu mākonis / Cloud data storage
Reģistrācija Apple aplikāciju veikalā / Apple registration 
Telefona aplikāciju uzturēšana / Radio App
Mājaslapas hostings / Website
1 of 2

Become a patron to

333
Unlock 333 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message

Recent posts by Radio Tauta

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits