Ümid Gurbanov

Ümid Gurbanov

Creating ufak tefek çeviriler

35

patrons

About Ümid Gurbanov

Dünyayı hiçbir biçimde değiştiremeyeceğime olan inancımın bana verdiği güçle bir şeyler çevirip durmaktayım. Aslında, daha ziyade durmaktayım; hiç olmayacak ve umulmayacak zamanlarda ise çevirmekte ve bunu (amansızca gelip boğazıma çöreklenen utancımı bastırmaya çalışarak) paylaşmaktayım.

Doğrusunu isterseniz, ki insanlar nadiren ister bunu, birilerine faydam dokunsun diye yapmıyorum çeviriyi. Zaman öldürmeye çalışıyorum sadece, ya da zamanı öldürmeye, ya da zamanın beni öldürmesini engellemeye, ya da zamanla birlikte ölmeye. Her hâlükârda, kendim için yapıyorum bu işi. Oyalanmanın ne idüğü belirsiz bir biçimi olarak çeviriyi kendime karşı bir silah ve savunma mekanizması olarak kullanıyorum.

Lafı eveleyip gevelemeyi, hiçbir yere ısrarla varmamayı, şu veya bu seçenek arasında (yıllar yılı) kalıp bocalamayı nefes almaktan daha büyük bir doğallıkla gerçekleştirmeme karşın, çevir zanaatında bir miktar daha doğrudanlık ve katilik taşımak zorunda olmanın büyüsüyle hareket ediyorum. Her bir cümleyi nasıl çevireceğime bir biçimde karar vermem gerekmesinin getirdiği heyecanla kendi yakama yapışıyor ve bir şeyleri bir yerlere bağlıyorum.

Üstelik muazzam bir karmaşayla hiç olmayacak şeyler olurken, hayatımın bir parçasında beni bir biçimde etkilemiş kişilere dair birer parça kayıt bulup onları başkalarına sunarak bu isimlere karşı minnet borcumu da ödemişim gibi hissediyorum. Elbette ki, bir anlamı yok bu hislerin, hemen hemen hiçbir şeyin anlamının olmaması gibi. Buna rağmen, kendimi (kontrollü bir biçimde) kandırmayı seviyorum.

Dünyanın sonunun gelmemesini daima hayıflanarak ve kafamı iki yana sallayarak karşılayacağım. Bu esnada var olmayı sürdürmeye çalışacak ve ilgimi cezbettikçe bir şeyleri evirip çevirmeye uğraşacağım. Ola ki, bu beyhude çabamın bir nihayete erememesini desteklemek isterseniz, mahcubiyetle karışık müteşekkir kalacağımı bilmenizi isterim.
Goals
35 of 100 patrons
Beni destekleyen 100 kişi olması durumunda kendi çabalarımla sürdürmeye çalıştığım çeviri işini profesyonel bir meslek haline getirerek tüm zamanımı doğrudan tarihi kayıtların Türkçeye kazandırılmasına adayabileceğim.
1 of 1
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 1 exclusive post
1
Image
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 1 exclusive post
1
Image

Recent posts by Ümid Gurbanov

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits