Ulice za bicikliste

Ulice za bicikliste

Creating sustainable future of bicycle accessibility in Belgrade, Serbia

Select a membership level

Ti si Masa

$2
per month

Hvala ti na podršci. Častimo pivo kad se vidimo

Ozbiljna podrška

$5
per month

Kidaš! Biće nam čast da ti poklonimo majicu

14

patrons

$48

per month

About Ulice za bicikliste

Ulice za bicikliste (UZB) je nezavisno udruženje koje se zalaže za poboljšanje uslova i povećanje broja biciklista i biciklistkinja u saobraćaju grada Beograda, te stavljanje kulture pešačenja i bicikliranja u dominantnu ili barem ravnopravnu poziciju u odnosu na automobilsku, koja je zastarela i na mnogo načina ugrožava dobrobit građana i građanki. Ponosni smo na to da smo primer grassroots aktivista u Beogradu. Naše aktivnosti odvijaju se lokalno, na osnovu interesovanja i angažovanja zajednice.

Šta želimo?

Misija udruženja je da nadležna tela gradske i državne uprave razumeju da je ulaganje u automobilsku kulturu štetno za ovaj grad, te zatvaranje šireg centra za sav motorni saobraćaj osim električnog javnog prevoza i povećanje prostora na ulicama grada za socijalne aktivnosti, pešačenje, bicikliranje i ostale zdrave i održive vidove saobraćaja koji su poželjni u modernim gradovima.
Želimo promenu politike razvoja grada, Beograd za ljude, a ne automobile:
  • Pešačke trgove
  • Biciklističke staze, trake i parkinge
  • Centar bez zagađujućeg saobraćaja
  • Bolji javni prevoz i javne bicikle kao podsistem javnog prevoza
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 1 exclusive post
1
Writing
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 1 exclusive post
1
Writing

Recent posts by Ulice za bicikliste

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits