Slovenský zväz vojakov v zálohe а športovo-branných aktivít

is creating podcasts

Select a membership level

Tri výstrely mesačne

$4
per month
Tri eurá mesačne sú tri výstrely mesačne pre tých, čo majú hlboko do vrecka, ale radi strieľajú a radi pomáhajú.
  • Ďakujeme za podporu!

Pravidelná salva

$9
per month
Sedem eur mesačne je pre jednotlivca bagateľ, ktorý však, keď prispeje viacero podporovateľov, sa zmení na významnú podporu. A samozrejme krásny darček k tomu.
  • Darček
  • Ďakujeme za podporu!

Intenzívna paľba

$19.50
per month
Po takejto paľbe je jasné, že podporovateľ sa intenzívnejšie zaujíma o streľbu a patrí mu nielen pozícia významného podporovateľa, ale aj členstvo v Slovenskom zväze vojakov v zálohe (SZVvZ).
  • Darček
  • Členstvo v SZVvZ
  • Ďakujeme za podporu!

0

patrons

$0

per month

About Slovenský zväz vojakov v zálohe а športovo-branných aktivít

Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít (ďalej len SZVvZ) je najväčšia a najaktívnejšia športovo-branná organizácia na Slovensku. Nekomerčná apolitická komunitná organizácia a zmluvný partner Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Vytvárame podmienky pre nekomerčné vyžitie sa fanúšikov hobby streľby a športovo-branných a strelecko-športových aktivít. Ideálna komunita pre každého legálneho držiteľa zbraní, ktorý sa chce naučiť, či zdokonalovať sa v praktickej a športovej streľbe, a aktívne sa zúčastňovať streleckých športovo-branných podujatí organizovaných pod hlavičkou SZVvZ.
---
Slovak Union of Reservists and Military-Sports Activities (hereinafter referred to as SZVvZ) is the largest and most active military-sport organization in Slovakia. Non-commercial apolitical community organization and contractual partner of the Ministry of Defense of the Slovak Republic. We create conditions for non-commercial activities with fans of hobby shooting and military-sport and sport-shooting activities. An ideal community for any legal weapon holder who wants to learn whether to improve in practical shooting and sport shooting and actively participate in sport-shooting and military-sport events organized under the banner of SZVvZ.
Goals
$0 of $5,801.80 per month
Waaaaau! Podporili ste nás natoľko, že Vaša podpora pokryla kompletné jednoročné náklady na výrobu jedného z podcastov. To je skvelá správa a my sme hrdí na to, že máme toľko poslucháčom a zároveň toľko podporovateľov! Táto dôvera zaväzuje a my sľubujeme, že pridáme ešte viac kontentu, lebo vidíme, že je o to záujem!
1 of 1

Recent posts by Slovenský zväz vojakov v zálohe а športovo-branných aktivít

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits